Üyelik Girişi
Takvim

Vizyonumuz

        Dünyada uygulanan, kabul görmüş okul öncesi eğitim programlarını okulumuzda uygulayarak Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda yaratıcı, sorgulayan, değerlendiren, araştıran ve paylaşan bireyler yetiştirmek için ekip ruhuyla sevgimizi de katarak okul öncesi eğitimi toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırmak ve projeler üretmek, çevresi ile barışık, etkili ve öğrenciyi merkez alan bir okul olarak emsallerimiz için örnek olmayı,eğitim yaşamının ilerleyen yıllarında da değerlerini yaşayan, akademik başarısı yüksek topluma faydalı hizmetlerde bulunma bilinci gelişmiş, büyüklerine saygılı ve tüm varlığı sevgiyle kucaklayan, insanlığa faydalı projeler ile lider olabilecek bir bilgi birikimine sahip bireylerin yetişmesini,personelinin, velilerinin ve öğrencilerinin parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu, araştırmacı kimliğini yeni projelerle destekleyen, bilime katkıda bulunan ve sürekli gelişim gösteren, bir okul olmayı hedeflemektir.


Hava Durumu
Saat